ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
ประกาศผลการพิจารณาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยงานฝ่ายกงสุล (งบ13%)

6 ม.ค. 2564

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยงานฝ่ายกงสุล (งบ13%)

6 ม.ค. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

9 พ.ย. 2563

ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

9 พ.ย. 2563

ประกาศผลการพิจารณาการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยงานฝ่ายกงสุล (งบ13%) ประจำปีงบประมาณ 2564

2 พ.ย. 2563

ดูทั้งหมด
泰国签证和旅行相关措施-Thailand's Visa and Travel Related Measuresดูทั้งหมด

19 พ.ย. 2563

List of semi-commercial flights to Thailand 获批进入泰国的航空公司的名单

18 พ.ย. 2563

"Travelling to Thailand and COE Online Application" 关于赴泰及申请线上入境许可(COE)流程

16 พ.ย. 2563

Update List of Alternative State Quarantine (ASQ) and Alternative Local Quarantine (ALQ) Hotels 泰国政府指定隔离酒店名单—备选隔离酒店(ASQ)和备选地方隔离酒店(ALQ)

15 ต.ค. 2563

关于旅游签证(TR)和非移民商务签证(Non-B)的通知

14 ต.ค. 2563

关于特殊旅游签证(STV)的通知

11 มิ.ย. 2563

Entry Request to Thailand for non - Thai nationals holding a Work Permit 外国人入境泰国的规定(仅限持有效泰国工作许可证者)
ดูทั้งหมด

 

เซี่ยเหมิน(1)_1

ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

Address : Building No.3, City Hotel Xiamen No. 16 Hu Yuan Road Xiamen Fujian, PRC. 361003

Tel : (86) 592- 202-7980

Fax : (86-592) 205-8816

E-mail : thaiconsulate.XMN@mfa.mail.go.th

สายด่วนสำหรับคนไทยกรณีฉุกเฉิน : ๑๘๑ ๕๐๙๐ ๗๖๖๒