กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ร่วมกล่าวเปิดงานนิทรรศการศิลปะไทย-จีน ณ ศูนย์แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2563

กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ร่วมกล่าวเปิดงานนิทรรศการศิลปะไทย-จีน ณ ศูนย์แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2563

17 ธ.ค. 2563

46 view

วิดีโอประกอบ