ผลการเยือนมณฑลเจียงซี และนครหนานชางของกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

ผลการเยือนมณฑลเจียงซี และนครหนานชางของกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

23 ธ.ค. 2563

52 view

      เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2563 นายพีระวัฒน์ อัศวปรานี กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าพบนายเฉิน เสี่ยวผิง (Chen Xiaoping) รองผู้ว่าการมณฑลเจียงซี (ดูแลงานด้านการต่างประเทศ) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับโอกาสการขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเจียงซี

     ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือระหว่างไทยและมณฑลเจียงซีใน 3 สาขาหลัก ได้แก่ การแพทย์แผนโบราณ การบินและอากาศยาน และการบุกเบิกแร่และโลหะหายาก นอกจากนี้ ในด้านการค้าและการลงทุน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า ความตกลง RCEP ที่เพิ่งมีการลงนามจะช่วยขยายโอกาสทางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาคแก่นักธุรกิจทั้งไทยและจีน นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ กล่าวยินดีต่อความสำเร็จของมณฑลเจียงซีในการหลุดพ้นจากความยากจนตามเป้าหมายของรัฐบาลจีนในการขจัดปัญหาความยากจนให้หมดไปภายในปี 2563 รวมทั้งชื่นชมในความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของเจียงซีและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยังคงสมดุลกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

     ต่อมา เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2563 นายพีระวัฒน์ อัศวปรานี กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าพบนายหวาง ว่านเจิง (Wang Wanzheng) รองนายกเทศมนตรีนครหนานชาง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับโอกาสการขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับนครหนานชาง

     ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือระหว่างไทยและนครหนานชางใน 3 สาขาหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ โดยนครหนานชางมีศักยภาพและความโดดเด่นในอุตสาหกรรมทั้ง 3 สาขาซึ่งตรงกับสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยต้องการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ

     ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ แสดงความพร้อมต่อผู้บริหารมณฑลเจียงซีและนครหนานชางในการส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อไทยและจีนให้เป็นรูปธรรมต่อไป

     อนึ่ง กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้เยี่ยมชมวิสาหกิจจีนในนครหนานชางที่มีศักยภาพและมีการลงทุนในไทย ได้แก่ บริษัท Zhongding International Co., Ltd. (ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและการทำเหมืองแร่) บริษัท New Born (ธุรกิจผลิตนมผงและอาหารเสริมสำหรับเด็กเล็กและผู้สูงวัย) รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีวีอาร์แห่งประเทศจีน (นครหนานชาง)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ