กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน พบปะกับประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเมืองเซี่ยเหมิน ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน พบปะกับประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเมืองเซี่ยเหมิน ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

9 ก.พ. 2564

66 view

           เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายพีระวัฒน์ อัศวปรานี กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ได้พบหารือกับนายจาง เฉวียนจวิน ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเมืองเซี่ยเหมิน (CCPIT Xiamen) ในโอกาสที่นายจางฯ และคณะผู้บริหาร CCPIT Xiamen เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในวันตรุษจีน ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีน รวมถึงเมืองเซี่ยเหมิน โดยเฉพาะด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนหรือ Cross-Border E-Commerce โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทยประจำเมืองเซี่ยเหมินยินดีสนับสนุนการจัดงาน China Xiamen International Cross-Border  E-Commerce Industry Expo ซึ่ง CCPIT Xiamen มีแผนจะจัดขึ้นในเดือน มิ.ย. นี้

           ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญนายจางฯ เข้าร่วมงานสัมมนาชักชวนมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑล เจียงซีไปลงทุนในเขต EEC ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับทีมประเทศไทยมีแผนจะจัดขึ้นที่เมืองเซี่ยเหมินในเดือน มิ.ย. นี้ รวมทั้งขอความร่วมมือ CCPIT Xiamen เชิญชวนภาคเอกชนจีนที่มีศักยภาพใน 3 สาขาหลักที่ไทยต้องการดึงดูดการลงทุนเข้าร่วมงานสัมมนา ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และเทคโนโลยีชีวภาพ

           นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งแผนการดำเนินโครงการอบรมผู้ประกอบการ SMEs ไทยในการเข้าถึงตลาดออนไลน์ของจีนโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ร่วมจัดกับมหาวิทยาลัยอาชีวะเฉิงตูและ CCPIT Chengdu ระหว่างเดือน มี.ค.-พ.ค. 2564 ซึ่ง CCPIT Xiamen ก็แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับช่องทางในการเข้าถึงตลาดออนไลน์ในจีน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ