กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน พบปะกับประธานมูลนิธิการศึกษาตันกากี ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน พบปะกับประธานมูลนิธิการศึกษาตันกากี ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

10 ก.พ. 2564

95 view

      เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายเหอ ฝูหลง ประธานมูลนิธิการศึกษาตันกากี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมูลนิธิฯ ได้เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เนื่องในโอกาสตรุษจีนและทำความรู้จักในโอกาสที่กงสุลใหญ่รับหน้าที่ใหม่ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับจีนและการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ซึ่งได้เริ่มมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีเชื้อสายจีนจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาศึกษาต่อที่เมืองเซี่ยเหมินในปี 2560

     กงสุลใหญ่ฯ ชื่นชมบทบาทของมูลนิธิฯ ที่มีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในระดับประชาชนไทย-จีนให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และให้โอกาสแก่นักศึกษาไทยมาศึกษาต่อในจีนโดยเฉพาะเมืองเซี่ยเหมิน นอกจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยในเมืองเซี่ยเหมิน และสนับสนุนการมอบทุนการศึกษาหลักสูตรด้านวิชาชีพหรืออาชีวศึกษาให้นักศึกษาไทยมาศึกษาต่อในจีนเพื่อรองรับการลงทุนของจีนในไทยซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรในสาขาที่ตรงกับความต้องการของนักลงทุนจีน

    ในการนี้ ประธานมูลนิธิการศึกษาตันกากีขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงการดูแลนักเรียนและนักศึกษาไทยภายใต้ทุนตันกากี ซึ่งจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาไทยรวมจำนวน 405 ทุน จากจำนวนทุนการศึกษาที่มอบให้นักศึกษาต่างชาติทั้งสิ้น 960 ทุน    

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ