กสญ. เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับคณะกงสุล ตปท. ประจำเมืองเซี่ยเหมิน

กสญ. เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับคณะกงสุล ตปท. ประจำเมืองเซี่ยเหมิน

8 ก.พ. 2564

66 view

     เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2564 ระหว่างเวลา 14.00-19.30 น. กสญ. ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับคณะกงสุล ตปท. ประจำเมืองเซี่ยเหมิน ซึ่งจัดโดย สนง.ตปท.เมืองเซี่ยเหมิน ได้แก่ การเยี่ยมชมนิทรรศการภาพถ่ายครบรอบ 40 ปีการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน ณ หอนิทรรศการเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองเซี่ยเหมิน การเยี่ยมชมบริษัท Amoy DX และการรับฟังการบรรยายสรุปผลและแผนการดำเนินงานของเมืองเซี่ยเหมิน ประจำปี 2564

    ในการนี้ นายหลี่ เสี้ยวผิง อธ.สนง.ตปท.เมืองเซี่ยเหมิน บรรยายสรุปผลและแผนการดำเนินงานของเมืองเซี่ยเหมินตามที่ได้รับมอบหมายจากนายหลิน เจี้ยน รองนายกเทศมนตรีเมืองเซี่ยเหมิน โดยนำเสนอผลการพัฒนา ศก. ของเมืองเซี่ยเหมินในปี 2563 และแผนการดำเนินงานในปี 2564 โดยเมืองเซี่ยเหมินยังคงยึดหลักการพัฒนาที่เน้นการสร้างสมดุลระหว่าง ศก. และ สวล. โดยมุ่งพัฒนา “5 ศูนย์กลาง+1 ฐาน” กล่าวคือ การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเล การค้า การท่องเที่ยว นวัตกรรม และการเงิน รวมทั้งการเป็นฐานนวัตกรรมสมัยใหม่ของกลุ่ม ปท. BRICS ตามนโยบายที่           ปธน.สี จิ้นผิงได้ประกาศใน กปช. สุดยอด BRICS ครั้งที่ 12 เมื่อเดือน พ.ย. 2563 ว่า จะสร้าง The BRICs Partnership on New Industrial Revolution (PartNIR) innovation center ที่เมืองเซี่ยเหมิน ข้อริเริ่มดังกล่าวนับว่าเป็นหมุดหมายการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญของเมืองเซี่ยเหมินเสมือนกับเมื่อครั้งที่เมืองเซี่ยเหมินได้รับการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อ 40 ปีก่อนในปี 2524

    นอกจากนี้ คณะกงสุลต่างประเทศยังได้เยี่ยมชมหอนิทรรศการเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองเซี่ยเหมิน (Xiamen Special Economic Zone Memorial Hall) ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองเซี่ยเหมินในโอกาสครบรอบ 40 ปีแห่งการปฏิรูปและเปิดประเทศจีน และบริษัท AmoyDx ซึ่งเป็นบริษัทที่วิจัยและผลิตชุดวินิจฉัยโรคมะเร็งที่มีความแม่นยำสูงและมี ครม. กับบริษัทยาและเวชภัณฑ์ชั้นนำของโลก เช่น AstraZeneca Amgen Boehringer-Ingelheim Johnson&Johnson และ Merck and Pfizer เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ