การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของชาวต่างชาติที่พำนักในเมืองเซี่ยเหมิน

การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของชาวต่างชาติที่พำนักในเมืองเซี่ยเหมิน

16 เม.ย. 2564

197 view

วัคซีนเซี่ยเหมิน