การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของชาวต่างชาติที่พำนักในเมืองเซี่ยเหมิน

การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของชาวต่างชาติที่พำนักในเมืองเซี่ยเหมิน

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 เม.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 1,449 view

วัคซีนเซี่ยเหมิน