กิจกรรมวันดินโลก ปี 2563

กิจกรรมวันดินโลก ปี 2563

16 ธ.ค. 2563

104 view

     สถานกงสุลใหญ่ เมืองเซี่ยเหมิน ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันดินโลก โดยเฉพาะประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพทางดินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อหลักในการจัดงานวันดินโลกประจำปี ๒๕๖๓ คือ “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ตามเอกสารแนบ

     นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันดินโลก ปี 2563 ของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 12 ต.ค. 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน และหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำเมืองเซี่ยเหมิน ได้ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ บริเวณลานต้นไม้ของที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางดินและเป็นการสร้างความร่มรื่นให้แก่พื้นที่ของที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ

      ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวันดินโลกซึ่งเผยแพร่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่

กรมพัฒนาที่ดิน

http://worldsoilday.ldd.go.th/wsd05_2562_poster.html

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

http://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/en/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

วันดินโลก.pdf