ประกาศผลการพิจรณาจัดซื้อจัดจ้างสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

ประกาศผลการพิจรณาจัดซื้อจัดจ้างสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 มิ.ย. 2566

| 375 view

ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง2023