ประกาศผลการพิจารณาการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยงานฝ่ายกงสุล (งบ13%) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลการพิจารณาการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยงานฝ่ายกงสุล (งบ13%) ประจำปีงบประมาณ 2564

2 พ.ย. 2563

76 view

Scan01