ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ธ.ค. 2565

| 275 view

BIC2