ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน แระจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมิองเซี่ยเหมิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน แระจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมิองเซี่ยเหมิน

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ก.ค. 2566

| 144 view

ประกาศผู้มีสิทธิสอบBIC07072023