ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ธ.ค. 2565

| 178 view

298371169225c99dfba76ead9cb54ab