ประกาศ เตือนพายุไต้ฝุ่น DOKSURI

ประกาศ เตือนพายุไต้ฝุ่น DOKSURI

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ค. 2566

| 108 view

พายุ1