รองนายกเทศมนตรีเมืองจางโจว เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน หารือแนวทางขยาย ความร่วมมือไทย-เมืองจางโจว

รองนายกเทศมนตรีเมืองจางโจว เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน หารือแนวทางขยาย ความร่วมมือไทย-เมืองจางโจว

3 ก.ย. 2564

131 view

          เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 นายพีระวัฒน์ อัศวปรานี กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ให้การต้อนรับนายชุย เว่ยเหล่ย รองนายกเทศมนตรีเมืองจางโจว มณฑลฝูเจี้ยน และคณะ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสที่นายชุยฯ ขอเข้าพบเพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่รับตำแหน่งใหม่

          นายชุยฯ แจ้งว่า ผู้บริหารชุดปัจจุบันของเมืองจางโจวให้ความสำคัญกับการเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศมากขึ้น รวมถึงประเทศไทยซึ่งมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับจางโจวโดยเฉพาะความสัมพันธ์ในระดับประชาชนอันผลเป็นจากที่จางโจวเป็นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลในไทยจำนวนมาก โดยหวังว่าในอนาคตจะมีการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างกันมากยิ่งขึ้น 

          กงสุลใหญ่ฯ ได้ย้ำถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดยาวนานระหว่างไทยและจีน โดยเฉพาะความผูกพันและความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างแนบแน่นระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ และกล่าวถึงความร่วมมือในเชิงลึกระหว่างไทยกับจีนซึ่งครอบคลุมทุกมิติ โดยเมืองจางโจวและไทยมีศักยภาพหลายด้านที่คล้ายคลึงกันจึงสามารถมีความร่วมมือกันได้อีกมาก ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพ อาทิ การแพทย์แผนจีน ยานยนต์ไฟฟ้า ประมงและสัตว์น้ำ อาหารและเกษตรกรรม อาทิ ผลไม้และดอกไม้ รวมถึงการแปรรูปอาหารประเภทแช่แข็งและกระป๋อง โดยพร้อมจะผลักดันการขยายความร่วมมือในสาขาดังกล่าวต่อไป

          ในโอกาสนี้ นายชุยฯ ได้เชิญกงสุลใหญ่ฯ เยือนเมืองจางโจวเพื่อหารือต่อไป รวมทั้งเยี่ยมชมวิสาหกิจสาขายานยนต์ไฟฟ้าและสาขาอื่น ๆ ที่มีศักยภาพของเมืองจางโจว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ