รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน จำนวน 1 อัตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ม.ค. 2567

| 288 view

เสมียน2024_(1) เสมียน2024_(2)   เสมียน2024_(3)  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ