รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานด้านการกงสุล

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานด้านการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ธ.ค. 2566

| 204 view

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างฝ่ายกงสุล