สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ขอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยผ่านวีดีทัศน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งนำเสนอมิติประเทศไทยที่หลากหลายทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอันสวยงาม

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ขอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยผ่านวีดีทัศน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งนำเสนอมิติประเทศไทยที่หลากหลายทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอันสวยงาม

22 มี.ค. 2564

58 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ขอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยผ่านวีดีทัศน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งนำเสนอมิติประเทศไทยที่หลากหลายทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอันสวยงาม

 

วิดีโอประกอบ