สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ขอประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมาผ่านบทความ “The Time for THAILAND”

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ขอประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมาผ่านบทความ “The Time for THAILAND”

3 มี.ค. 2564

63 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ขอเชิญชวนทุกท่านทำความรู้จักกับประเทศไทยในหลากหลายมิติได้ที่ https://monocle.com/magazine/mfa-thailand/2021/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ