สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ขอประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในหัวข้อ “Resilience Strategy: Thailand as an Innovative Investment Hub” ในวันที่ 18 มีนาคม 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ขอประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในหัวข้อ “Resilience Strategy: Thailand as an Innovative Investment Hub” ในวันที่ 18 มีนาคม 2564

3 มี.ค. 2564

108 view

The Thailand Board of Investment (BOI) would like to cordially invite you to a Webinar on “Resilience Strategy: Thailand as an Innovative Investment Hub”

 

to share the latest information regarding BOI’s investment supportive measures as well as investment opportunities in Thailand.

 

Date: March 18th, 2021 (Thursday)

 

Time: 10:‪00 - 11:30 AM (Beijing and Hong Kong Time)

 

Via: ZOOM Webinar

 

Register: https://zoom.us/webinar/register/WN_eLJpORzLSeOOqFOY7Icxew (Free of Charge)

 

Language: English – Chinese (with simultaneous translation)

 

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.

 

For further inquiries, please contact mkt_webinar@boi.go.th or call ‪+66 2 553 8480.

 

If you would like to have one-on-one consultative meeting with BOI after the webinar, please visit https://clinic.boi.go.th/m_en.php

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ