สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.ค. 2566

| 153 view

        เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายพีระวัฒน์ อัศวปรานี กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานในพิธีฯ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำเมืองเซี่ยเหมิน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยลำดับพิธีเริ่มจาก ประธานในพิธีฯ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพและวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และนำข้าราชการกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน หลังจากนั้น ประธานในพิธีฯ นำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

        นอกจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็นแก่เด็กและคนชราผู้ยากไร้ ณ บ้านเด็กกำพร้าเมืองเซี่ยเหมิน มูลค่าประมาณ 6,700 หยวน หรือประมาณ 33,500 บาท

        ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ภาพพระราชทาน) พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 และจะดำเนินต่อไปตลอดเดือนกรกฎาคม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ