เนื่องในโอกาสใกล้ถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ณ สวนสาธารณะจงซานเมืองเซี่ยเหมิน

เนื่องในโอกาสใกล้ถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ณ สวนสาธารณะจงซานเมืองเซี่ยเหมิน

30 มี.ค. 2564

54 view

        เนื่องในโอกาสใกล้ถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.45-10.45 น. นายพีระวัฒน์ อัศวปรานี กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ณ สวนสาธารณะจงซานเมืองเซี่ยเหมิน

         สวนสาธารณะจงซาน เมืองเซี่ยเหมิน เป็นสวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเซี่ยเหมินโดยสร้างขึ้นเมื่อปี 2470 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึง ดร. ซุน ยัดเซ็น ผู้บุกเบิกการปฏิวัติในจีนช่วงเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ปัจจุบัน สวนสาธารณะดังกล่าวเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาวเมืองเซี่ยเหมิน

         ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้เยี่ยมชมสวนวีรบุรุษเมืองเซี่ยเหมิน  ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 2497 เพื่อรำลึกถึงวีรชนในช่วงสงครามการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยเมืองเซี่ยเหมินด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ