มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ของมณฑลฝูเจี้ยน

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ของมณฑลฝูเจี้ยน

20 เม.ย. 2563

233 view