ประกาศเรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2)

ประกาศเรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2)

7 ก.ค. 2563

319 view

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับวีซ่าเข้าไทย สามารถสอบถามฝ่ายกงสุลทางหมายเลข โทร. 0592-202-7980 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.30-17.00 น.