รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึก ความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนมะเร็งปากมดลูกชนิดเก้าสายพันธุ์

รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึก ความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนมะเร็งปากมดลูกชนิดเก้าสายพันธุ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มิ.ย. 2566

| 463 view

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 นางสาวนิโลบล พิมพ์ดี รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนมะเร็งปากมดลูกชนิดเก้าสายพันธุ์ ระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ บริษัท Xiamen Innovax Biotech จำกัด และบริษัท Global Biotech Product จำกัด โดยมีนายแพทย์ นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เภสัชกร บุญรักษ์ ถาวรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Global Biotech Product จำกัด และนายซู หวัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท Xiamen Innovax Biotech จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือฯ และคณะผู้แทนระดับสูงจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติและบริษัท Global Biotech Product จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามด้วย

ในโอกาสนี้ รักษาการกงสุลใหญ่ฯ ได้รับฟังการบรรยายแนะนำบริษัทฯ และเข้าเยี่ยมชมโซนจัดแสดงขั้นตอนการผลิตวัคซีนปากมดลูกชนิดเก้าสายพันธุ์ของบริษัท Xiamen Innovax Biotech จำกัด ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนของไทย แก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัคซีนมะเร็งปากมดลูก และสร้างความมั่นคงทางวัคซีนในระยะยาว

อนึ่ง บริษัท Xiamen Innovax Biotech จำกัด เป็นวิสาหกิจเทคโนโลยีขั้นสูงในสาขาการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและตัวทำปฏิกิริยาเพื่อการวินิจฉัยทางชีวภาพ โดยเป็น 1 ใน 7 บริษัทย่อยของบริษัท Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise จำกัด และพัฒนามาจากศูนย์วิจัย NIDVD (National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases) ปัจจุบันบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนา และผลิตวัคซีน อาทิ วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ E และอยู่ระหว่างการวิจัยและทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ของวัคซีน     โรคอีสุกอีใส ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายยังกว่า 30 ประเทศทั่วโลก อาทิ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย สหรัฐฯ อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน เนเธอร์แลนด์ เช็ก ซูดาน อียิปต์ และเปรู เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ