สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ออกบูธประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในงานนิทรรศการการค้าและการลงทุนนานาชาติจีน ประจำปี ค.ศ. 2023 (China International Fair for Investment and Trade - CIFIT 2023)

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ออกบูธประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในงานนิทรรศการการค้าและการลงทุนนานาชาติจีน ประจำปี ค.ศ. 2023 (China International Fair for Investment and Trade - CIFIT 2023)

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ย. 2566

| 373 view

       สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทีมประเทศไทยประจําเมืองเซี่ยเหมิน ออกบูธประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในธีม “Unlocking Thailand's Potential: Promoting a Sustainable and Greener Local Economy” ภายในงานนิทรรศการการค้าและการลงทุนนานาชาติเมืองเซี่ยเหมิน ประจำปี ค.ศ. 2023 (China International Fair for Investment and Trade - CIFIT 2023) ระหว่างวันที่ 8 - 11 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติเมืองเซี่ยเหมิน โดยพิธีเปิดบูธประเทศไทยจัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2566 โดยมีนายพีระวัฒน์ อัศวปรานี กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำเมืองเซี่ยเหมินเข้าร่วม

      กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการออกบูธผลิตภัณฑ์โดยผู้ประกอบการจากจังหวัดภูเก็ต อาทิ ผ้าปาเต๊ะและผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ขนมขบเขี้ยว รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีการนำผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูป อาทิ ซุปทุเรียน ชามะม่วง กาแฟมะพร้าว เป็นต้น รวมทั้งยังมีผู้ประกอบการไทยและผู้แทนจำหน่ายสินค้าไทย อาทิ CP ข้าวไทยตรารามากง และร้านนวดแผนไทย เข้าร่วมออกบูธประเทศไทยด้วย

      นอกจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดการแสดงฟ้อนรำภาคใต้ของไทย การรำไหว้ครูมวยไทย และกิจกรรมสาธิตมวยไทย ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก รวมทั้งการจัดแสดงผลไม้ไทย อาทิ ทุเรียน มังคุด มะพร้าว และลำไย พร้อมแจกผลไม้ไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มรสด้วย

      ทั้งนี้ การออกบูธประชาสัมพันธ์ประเทศไทยประสบความสำเร็จด้วยดี มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมสอบถามเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ไทยต่าง ๆ โดยการออกบูธในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองพี่เมืองน้องของเมืองเซี่ยเหมิน และเมืองท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวจีนในเมืองเซี่ยเหมินและมณฑลฝูเจี้ยนในวงกว้างยิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นของไทยที่มีศักยภาพสามารถเข้าถึงลูกค้าชาวจีนและต่างชาติ พร้อมเปิดลู่ทางการเข้าสู่ตลาดจีนได้อีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ