สถานกงสุลใหญ่ ณ เมือง เซี่ยเหมิน  Royal Thai Consulate-GeneralBuilding No.3, City Hotel Xiamen No. 16 Hu Yuan Road  Xiamen Fujian, PRC. 361003

Tel : (86) 592- 202-7980

Fax : (86-592) 205-8816

E-mail : thaixmn@mfa.go.th

สายด่วนสำหรับคนไทยกรณีฉุกเฉิน : ๑๘๑ ๕๐๙๐ ๗๖๖๒