1,262 view

การหาที่พักในเซี่ยเหมิน ส่วนใหญ่จะใช้บริการบริษัทนายหน้าจัดหาบ้าน ราคาขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง สภาพบ้าน ขนาดห้อง และสภาพแวดล้อม ซึ่งโดยปกติบริษัทนายหน้าจะคิดค่านายหน้าครึ่งหนึ่งของค่าเช่าบ้าน 1 เดือน