วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 743 view

การหาที่พักในเซี่ยเหมิน ส่วนใหญ่จะใช้บริการบริษัทนายหน้าจัดหาบ้าน ราคาขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง สภาพบ้าน ขนาดห้อง และสภาพแวดล้อม ซึ่งโดยปกติบริษัทนายหน้าจะคิดค่านายหน้าครึ่งหนึ่งของค่าเช่าบ้าน 1 เดือน