วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 12,646 view

 

วีซ่าที่ใช้เข้าประเทศจีนได้มี 9 ประเภท ได้แก่

Visa L (Travel)   เป็นวีซ่าท่องเที่ยว มีระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศจีน

Visa F (Business) เป็นวีซ่าแบบธุรกิจ มีระยะเวลา 90-180 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศจีน

Visa X (Student) เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียน มีอายุแค่ 1 เดือน และภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้ามาจะต้องไปทำ Resident Permit เพื่อต่ออายุวีซ่า

 

Visa Z (Working) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาทำงานในเมืองจีน มีอายุแค่ 1 เดือน และภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้ามาจะต้องไปทำ Resident Permit เพื่อต่ออายุวีซ่า

Visa D (Resident)   เป็นวีซ่าสำหรับผู้อยู่อาศัยต่างด้าว

Visa G (Transit)   เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางผ่านประเทศจีนเพื่อต่อไปยังประเทศอื่น

Visa C (Stewardess) เป็นวีซ่าสำหรับพนักงานของสายการบิน

Visa J-1 (Journalist)  เป็นวีซ่าสำหรับผู้สื่อข่าวที่พำนักเป็นเวลา 1ปีขึ้นไป

Visa J-2 (Journalist)  เป็นวีซ่าสำหรับผู้สื่อข่าวที่เดินทางมาทำข่าวระยะสั้น

การขอวีซ่า สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

ที่อยู่: อาคาร AA Building เลขที่ 57 ซ.รัชดาภิเษก 3 กรุงเทพฯ 10310

เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-11.30 น.

เบอร์โทรศัพท์ :(02) 245-7032-3, (02) 245-7036-7

เว็บไซต์  http://www.chinaembassy.or.th/th

สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดสงขลา

ที่อยู่:เลขที่ 9 ถ.สะเดา จ.สงขลา 90110

เบอร์โทรศัพท์:  (074) 322034, 325045   โทรสาร: (074) 323772

สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่:เลขที่ 111 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

เบอร์โทรศัพท์:  (053) 272419          โทรสาร: (053) 276125