วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 1,541 view

 

ขั้นตอนการพบแพทย์ของแต่ละโรงพยาบาลมีระบบที่ไม่ต่างกันมาก โดยทั่วไปมีขั้นตอนต่อไปนี้

1. ไปที่ประชาสัมพันธ์เพื่อรับบัตรคิว

2. ทำบัตรโรงพยาบาล โดยปกติโรงพยาบาลจะให้จ่ายเงินมัดจำเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่ายาส่วนหนึ่งก่อน

3.  ไปรอที่แผนก ตามอาการป่วยของผู้ป่วย

4. รับยา

โรงพยาบาลในเซี่ยเหมิน

1.  厦门第一医院   Xiamen First Hospital

ที่อยู่:厦门市思明区镇海路55号   361003  

      55 zhenhai road siming district xiamen 361003

เบอร์โทรศัพท์:  0592-2132222 , 2137188

2. 厦门中医院  Xiamen Hospital of T.C.M

ที่อยู่:厦门市江头仙岳东段后埔   361003

     jiangtou xianyue east section houpu xiamen 361003

เบอร์โทรศัพท์:  0592-5579686

3. 厦门长庚医院  Xiamen Changgeng Hospital

ที่อยู่:厦门市海沧区新阳工业区霞飞路123

     123 xiafei road xinyang industrial zone haicang district xiamen

เบอร์โทรศัพท์:  0592-6203456