เหตุด่วนเหตุร้าย                            110

เรียกรถพยาบาล                            120

แจ้งเหตุไฟไหม้                              119

สอบถามหมายเลขโทรศัพท์            114

แจ้งอุบัติเหตุทางบก                       122