รับรองเอกสาร

รับรองเอกสาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.พ. 2567

| 9,886 view

 

  • รับรองเอกสาร    ค่าธรรมเนียม  125 หยวน/ฉบับ

หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบดังนี้

  1. แบบคำร้อง 1 ชุด (รับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)
  2. เอกสารที่ต้องการรับรอง โดยจะต้องนำเอกสารดังกล่าวไปผ่านการประทับตราและรับรองจากสำนักงานนิติกรณ์ประจำพื้นที่ (Notary Service Office: 公证处)
  3. สำเนาเอกสารที่ต้องการรับรอง 1 ชุด

กำหนดเสร็จ    ใช้เวลา 2 วันทำการ  กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ที่ Wechat ID: ThaiConsul-XIAMEN หรือโทร ๑๘๑ ๕๐๙๐ ๗๖๖๒