กรณีคนไทยถูกจับกุม คุมขัง หรือตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา

ผู้ต้องสงสัยที่เป็นคนไทยมีสิทธิร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อสถานกงสุลฯ เพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือต่างๆ ทางเจ้าหน้าที่สถานกงสุลฯ จะให้ข้อมูลแก่ผู้ต้องหาเกี่ยวกับสิทธิที่จำเลยสมควรได้รับ และสถานกงสุลฯ จะหารือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหาทางช่วยเหลือภายใต้กฎหมายท้องถิ่น รวมถึงช่วยติดต่อญาติในประเทศไทยหรือทนายความให้ โดยสิทธิดังกล่าวขึ้นอยู่กับการเรียกร้องของทางจำเลยเอง