การทำบัตรประจำตัวประชาชน

การทำบัตรประจำตัวประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7,454 view

        ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศและสถานที่ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่หรือคำขอ เปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีถิ่นพำนักนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่3)ลงวันที่ 25 เมษายน 2557 นั้น  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมินมีความพร้อมที่จะสามารถเปิดบริการในงานดังกล่าวฯ ให้กับคน ไทยได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้ที่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่หรือ เปลี่ยนเนื่องจากบัตรหมดอายุ หรือบัตรชำรุดต้องเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
  2. หนังสือเดินทางฉบับจริง
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. ค่าธรรมเนียม 5 หยวน

หาก ท่านใดที่มีความประสงค์จะทำบัตรประชาชน สามารถติดต่อเพื่อนัดหมายทางโทรศัพท์ที่ นายอู๋ หยิ้งต๋า เจ้าหน้าที่เสมียน (โทรศัพท์มือถือ 135 5924 8076)