สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องสมุดสิรินธร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องสมุดสิรินธร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ธ.ค. 2566

| 196 view

        เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการบริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดสิรินธร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน จำนวน 44 เล่ม โดยแบ่งเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ค.ศ. 2030 และประวัติศาสาตร์การทูตไทย เป็นต้น

        นอกจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดภายในห้องสมุดสิรินธร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย พร้อมด้วยข้าราชการไทยจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ภายใต้โครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 19 ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ