สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ไทยในเมืองเซี่ยเหมิน ครั้งที่ 3

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ไทยในเมืองเซี่ยเหมิน ครั้งที่ 3

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ม.ค. 2567

| 357 view

      สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศิลปะอาเซียนจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ไทยในเมืองเซี่ยเหมิน ครั้งที่ 3 ภายใต้ธีม “The Apple of My Eye : Winter Filled with Heartwarming Thai films” ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 ณ โรงภาพยนตร์ Wanda เขตจี๋เหม่ย เมืองเซี่ยเหมิน โดยมีการจัดฉายภาพยนตร์ 3 เรื่อง ได้แก่ “บุพเพสันนิวาส 2” (Love Destiny : The Movie) “อ้ายคนหล่อลวง” (The Con - Heartist) และ “สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก” (Crazy Little Thing Called Love) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและความเข้าใจอันดีระหว่างไทย - จีนในระดับประชาชน

      พิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์ไทยฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ณ โรงภาพยนตร์ Wanda เขตจี๋เหม่ย เมืองเซี่ยเหมิน โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐของจีน อาทิ กรมภาพยนตร์มณฑลฝูเจี้ยน สำนักงานการต่างประเทศเมืองเซี่ยเหมิน คณะกงสุลต่างประเทศ สื่อมวลชนท้องถิ่น รวมทั้งนักศึกษาไทย สมาคมชาวไทยโพ้นทะเลในเมืองเซี่ยเหมิน และสาธารณชนจีนทั่วไปเข้าร่วมประมาณ 200 คน

      นางสาวนิโลบล พิมพ์ดี รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน กล่าวเปิดงานฯ โดยกล่าวถึงความสำคัญของภาพยนตร์ซึ่งเป็นสื่อทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนทุกระดับและเชื้อชาติ และกล่าวถึงศักยภาพของภาพยนตร์ไทยซึ่งมีปัจจัยส่งเสริมหลายประการ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นหนึ่งใน soft power ที่รัฐบาลไทยกำลังผลักดัน โดยมีนโยบายส่งเสริมสิทธิประโยชน์ อาทิ สิทธิ  ทางภาษี และการคืนเงิน ในโอกาสนี้ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวชักชวนวิสาหกิจจีนสาขาภาพยนตร์พิจารณาใช้ไทยเป็นฐานการถ่ายทำภาพยนตร์ อันจะช่วยส่งเสริมพลวัตของความร่วมมือระหว่างไทย - จีนในสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทวิภาคียิ่ง ๆ ขึ้นไป

      ในพิธีเปิดฯ มีการจัดแสดงการไหว้ครูมวยไทยและสาธิตแม่ไม้มวยไทย ก่อนจะฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์เรื่อง “บุพเพสันนิวาส 2 (Love Destiny : The Movie)” นอกจากนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ได้ร่วมแจกของว่างไทย อาทิ ข้าวเกรียบกุ้งและชาไทยจากร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select เพื่อให้ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ได้ลิ้มลอง และเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในจีนมากยิ่งขึ้นด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ