สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ไทยและผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ "SMEs ไทยบุกตลาดจีนผ่าน Cross-border E-commerce"

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ไทยและผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ "SMEs ไทยบุกตลาดจีนผ่าน Cross-border E-commerce"

3 มี.ค. 2564

85 view
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ไทยและผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ "SMEs ไทยบุกตลาดจีนผ่าน Cross-border E-commerce" ซึ่งจะจัดขึ้นโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครเฉิงตู ระหว่างวันที่ 24 มี.ค. - 22 พ.ค. 2564 (ทุกวันพุธและวันเสาร์)
ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตาม QR code หรือทาง https://bit.ly/3r99lal และสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมได้ตาม QR Code หรือทาง shorturl.at/jloD8

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ