สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2566

| 127 view

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายพีระวัฒน์ อัศวปรานี กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เป็นประธานในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

     การจัดงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยประธานในพิธีฯ เริ่มพิธีด้วยการเปิดกรวยกระทงดอกไม้พร้อมวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นประธานในพิธีฯ นำผู้เข้าร่วมพิธีฯ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และนำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

     ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม รวมทั้งประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. พร้อมประดับด้วยผ้าระบายสีฟ้ากับผ้าระบายสีขาว ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 และจะประดับต่อไปตลอดเดือนสิงหาคม 2566  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ