สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ต.ค. 2566

| 417 view

        เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ได้จัดพิธี เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป จาก วัดหนานผู่ถัว เมืองเซี่ยเหมิน ประกอบพิธีทางศาสนา และ มีข้าราชการ พร้อมคู่สมรส เจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

        ในโอกาสนี้ สถาน กงสุลใหญ่ ฯ ได้ ถวายปัจจัย เพื่อ สนับสนุนการ ดำเนินงาน ของวัด หนานผู่ถัว แด่ผู้แทนพระสงฆ์จำนวน 8,100 หยวน ป ระมาณ 40,500 บาท

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ