สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ต.ค. 2566

| 429 view

     เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนางสาวนิโลบล พิมพ์ดี รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานในพิธี และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกันโดยพิธีเริ่มจากประธานในพิธีฯ นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นประธานในพิธีฯ ได้วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการที่ยังคุณประโยชน์ใหญ่หลวงต่อการพัฒนาประเทศชาติ

      ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยเครื่องทองน้อยและพานพุ่มดอกไม้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ