ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน ประจำประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน ประจำประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน จำนวน 1 อัตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 มิ.ย. 2565

| 450 view

微信图片_นนา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ