สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ของ การก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ของ การก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2566

| 292 view

        เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางสาวธิดาภา สิทธิกรไพบูลย์ กงสุล ได้รับมอบหมายจากรักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ของการก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล ตามคำเชิญของสถาบันสมุทรศาสตร์ที่ 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจีน
โดยมีนายสวี่ ต้าชุน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจีน เป็นประธานฝ่ายจีน และ ดร. ชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฝ่ายไทย

        ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย - จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างทบวงกิจการมหาสมุทรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (State Oceanic Administration - SOA) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านทะเล โดยที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วม ฯ ได้ปฏิบัติงานครอบคลุมด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทะเลล้ำสมัย เพื่อสำรวจทรัพยากรทางทะเล การฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างไทยกับจีน เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ