กิจกรรมสำหรับคณะกงสุลต่างประเทศประจำเมืองเซี่ยเหมิน ประจำปี 2567

กิจกรรมสำหรับคณะกงสุลต่างประเทศประจำเมืองเซี่ยเหมิน ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ม.ค. 2567

| 226 view

       เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 นางสาวนิโลบล พิมพ์ดี รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน พร้อมด้วยนางสาวธิดาภา สิทธิกรไพบูลย์ กงสุล เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับคณะกงสุลต่างประเทศประจำเมืองเซี่ยเหมิน ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยสำนักงานการต่างประเทศเมืองเซี่ยเหมิน ประกอบด้วย (1) การรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของเมืองเซี่ยเหมิน ประจำปี 2566 และแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2567 โดยผู้บริหารเมืองเซี่ยเหมิน ได้แก่ นายจวง หรงเหลียง รองนายกเทศมนตรีเมืองเซี่ยเหมิน และนายเหลียน เกิงเซิง รองเลขาธิการสำนักงานรัฐบาลเมืองเซี่ยเหมิน และ (2) การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของเมืองเซี่ยเหมินในเขตเสียงอัน

       รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ กล่าวถึง คสพ. ไทย - จีน ที่แนบแน่นใกล้ชิด โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ อาทิ  (1) การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีน ครั้งที่ 50 ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเดือนมิถุนายน 2566 และ (2) การเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของ นายกรัฐมนตรี เพื่อเข้าร่วมการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ 3 พร้อมทั้งการพบหารือกับประธานาธิบดีสี  จิ้นผิง อย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2566 เป็นต้น

       กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่มุ่งส่งเสริมการค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและการลงทุนในอุตสาหกรรมขั้นสูง โดยไทยและเซี่ยเหมินสามารถเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันในสาขา อิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ ยานยนต์ไฟฟ้า เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสีเขียว โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวคุณภาพสูง รวมถึงการดำเนินความร่วมมือภายใต้กรอบเมืองพี่เมืองน้องระหว่างเซี่ยเหมิน-ภูเก็ต และฝูเจี้ยน-ขอนแก่นด้วย นอกจากนั้น รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประจำปี 2566 และแจ้งแผนการดำเนินกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในปี 2567 ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ